1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Lasersensorer
  5. Gaffel-fotosensor

Laser sensorer - Gaffel-fotosensor

  • Den nøjagtige laser garanterer pålidelig detektion af små emner fra Ø 30 µm
  • Hurtig opsætning: det er nødvendigt at justere senderen og modtageren
  • Soiling is signalled by permanent monitoring of the quantity of light
  • Sensor tilstande (effekt, hastighed, høj opløsning) kan indstilles i overensstemmelse med den aktuelle applikation


Gaffelfotoceller / vinkelfotoceller

Gaffel- og vinkelfotocellerne anvendes til registrering af meget små dele og til tælleopgaver i tilførsels-, monterings- og håndteringsteknikken. Yderligere anvendelsesområder er overvågning af banekanter og båndføringer. Sensorerne udmærker sig ved en høj koblingsfrekvens og ved en ekstremt fin og præcis lysstråle. Det muliggør pålidelig registrering af meget hurtige bevægelsesforløb.

Huset af vridningsfast zinkstøbegods sikrer den optiske akses langtidsstabilitet. Da senderen og modtageren allerede er justeret indbyrdes, bortfalder en tidskrævende justering.

Indstillingen af følsomheden kan foregå intuitivt via potentiometer. Skift mellem lys og mørke indstilles med drejekontakt.