You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Foto sensorer gaffel / vinkel
  5. Vinkel fotosensor

Vinkel fotosensor

  • Hurtig opsætning: det er nødvendigt at justere senderen og modtageren
  • Fin og præcis lysstråle over hele gaffelbredden
  • Metalhus reducerer forvrængning
  • Tilstanden lys til/mørke til kan vælges via en drejekontakt
  • Nem indstilling af følsomhed via potentiometer

Vinkel fotosensor


Gaffelfotoceller / vinkelfotoceller

Gaffel- og vinkelfotocellerne anvendes til registrering af meget små dele og til tælleopgaver i tilførsels-, monterings- og håndteringsteknikken. Yderligere anvendelsesområder er overvågning af banekanter og båndføringer. Sensorerne udmærker sig ved en høj koblingsfrekvens og ved en ekstremt fin og præcis lysstråle. Det muliggør pålidelig registrering af meget hurtige bevægelsesforløb.

Huset af vridningsfast zinkstøbegods sikrer den optiske akses langtidsstabilitet. Da senderen og modtageren allerede er justeret indbyrdes, bortfalder en tidskrævende justering.

Indstillingen af følsomheden kan foregå intuitivt via potentiometer. Skift mellem lys og mørke indstilles med drejekontakt.