You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Foto sensorer gaffel / vinkel

Foto sensorer gaffel / vinkel

Gaffel- og vinkelfotoceller

Gaffel- og vinkelfotocellerne anvendes til registrering af meget små dele og til tælleopgaver i tilførsels-, monterings- og håndteringsteknikken. Yderligere anvendelsesområder er overvågning af banekanter og båndføringer. Sensorerne udmærker sig ved en høj koblingsfrekvens og ved en ekstremt fin og præcis lysstråle. Det muliggør pålidelig registrering af meget hurtige bevægelsesforløb.

Huset af vridningsfast zinkstøbegods sikrer den optiske akses langtidsstabilitet. Da senderen og modtageren allerede er justeret indbyrdes, bortfalder en tidskrævende justering.

Indstillingen af følsomheden kan foregå intuitivt via potentiometer. Skift mellem lys og mørke indstilles med drejekontakt.