You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States

Rozpoznávání objektů - typ O2D

Geometrie v centru pozornosti

Rozpoznávání objektů při kompletaci, výrobě a kontrole kvality.

Elektronické oči
Možnosti použití obrysového senzoru efector dualis se pohybují od kontroly přítomnosti, polohy a orientace přes třídící a počítací úlohy až po kontrolu kvality.

Díky intuitivnímu rozhraní a dobrým / špatným dílům, může uživatel jednoduše (krok za krokem) vytvořit model objektu, který má být rozpoznán (kontrolován).

Software pro rozpoznávání objektů porovnává objekt s předem definovaným tvarem, nezávisle na poloze natočení, a předává výsledky (dobré nebo špatné, polohu, orientaci) do PLC vyšší úrovně.

Senzor může zpracovávat až 32 samostatných úkolů, z nichž každý může mít až 24 modelů. Na obrázku vlevo obrysový senzor kontroluje správný průměr otvorů pro matice kola na brzdovém kotouči.

Flexibilní
Ověření obrysu nezávisle na poloze natočení. V jednom přístroji lze uložit 32 scén s až 24 různými objekty.

Spolehlivý
Senzor spolehlivě detekuje zadanou geometrii v krátkém a dlouhém rozsahu dokonce i za měnících se světelných podmínek nebo pozadí.

Bezpečnost
Ochrana heslem proti neautorizovanému zásahu.

Vše na první pohled
Varianty s různými úhly zobrazení pro zorná pole o různých velikostech v režimu přímého osvětlení nebo podsvícení.

Světlo
Integrované a/nebo externí osvětlení.

Vše je zdokumentováno
Rozsáhlé možnosti obsluhy se souborem statistik a zásobníkem snímků.

Monitorování přítomnosti při automatické kompletaci: v této aplikaci jsou na panelu rozmístěny tři klipy. Monitorováním obrysů několika klipů, jsou identifikovány chybějící části. Aplikace, které by jinak mohly být řešeny jedině pomocí několika optických senzorů, lze nyní jednoduše a spolehlivě nastavit a řídit pomocí jediného systému.

Kamerový senzor O2D kontroluje správnou polohu malých součástek na automatických podavačích, např. vibrační dopravníky, špatné součástky jsou odmítnuty.

Monitorování přítomnosti nebo úplnosti pro etapy kompletace se provádí manuálně nebo pomocí stroje. Výběr je na vás: Rozměry zorného pole jsou od 14 x 20 mm do 960 x 1280 mm pro velké množství aplikací od jemných až po náročné procesy. Předměty mohou být detekovány nezávisle na poloze, jako svorka v tomto případě.

Pracovní vzdálenost / rozměry zorného pole