You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Kamerové senzory
  3. Kontrola objektů typ O2V

Kontrola objektů typ O2V

Kontrola proměnlivých vlastností objektů a scén.

Optická kontrola předmětů při balení, výrobě a řízení kvality.

Zatímco běžné kamerové senzory kontrolují součástky na základě zadaných obrysů (jako senzory obrysu O2D), nový O2V pixel counter srovnává součástky na základě proměnlivých vlastností.

Místo definování obrysu určuje uživatel relativní vlastnosti, pomocí nichž senzor posuzuje předměty nebo scénu. V rámci volně nastavitelných tolerancí určuje senzor vlastnosti, jako je oblast, velikost, kruhovitost nebo kompaktnost objektu.

Kromě toho mohou být k vyhodnocení použity také stupně šedi. Kamerový senzor O2V je spolehlivě používán pro hlídání plných/prázdných dopravních a výrobních nádrží.

Flexibilní
Rozsáhlé parametry hodnocení pro spolehlivou kontrolu objektu pomocí variabilních vlastností. V jednom přístroji lze uložit 32 scén s až 24 různými objekty.

Vše na první pohled
Provedení s různými zornými úhly pro různé velikosti zorného pole.

Bezpečný
Ochrana heslem proti neautorizovanému zásahu.

Vše je zdokumentováno
Datový záznamník s pamětí poruch

Kamerový senzor kontroluje přítomnost adhezivních etiket nebo potisků, jako je datum výroby nebo spotřeby. Senzor také spolehlivě kontroluje značky, jako jsou montážní body nebo kazy - aplikované strojem nebo manuálně.

Detekci zachycení dvou plechů manipulátorem, která se často používá v automobilovém průmyslu, lze také použít pro počítání plechů nebo upevňovacích svorek. Vzhledem k různým odrazům je obtížné dosáhnout požadovaného výsledku pomocí obrysu.

Čítač obrazových bodů kontroluje přítomnost nebo polohu svárů a také oblastí na povrchu kovu, které kvůli působení vysoké teploty mění svoji barvu. Také lze kontrolovat rovnoměrné nanesené lepidlo nebo mazivo.

Pracovní vzdálenost / rozměry zorného pole