You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Kamerové senzory

Kamerové senzory pro rozpoznávání a posouzení předmětů a scén

Síla kamerového systému s jednoduchostí senzoru

V automatizační technice jsou kamerové senzory nedílnou součástí montážních a výrobních úkolů, jakož i kontroly jakosti. Kamerové senzory jsou kamery s uživatelsky specifickým vyhodnocením, tedy spolehlivé elektronické oči s nízkou cenou a vysokým stupněm integrity.

Z kamery do senzoru
Před několika lety byly drahé kamerové systémy nezbytností. Díky technickému pokroku a pokračujícímu poklesu cen komponentů lze při nižší ceně implementovat více inteligentních funkcí a do menších přístrojů.
Nejenže kompaktní kamerové senzory nahrazují kamerové systémy, ale nabízí také dodatečné možnosti aplikace. Používají se například pro detekci předmětů, které mohou měnit polohu či tvar a nahrazují složité přibližovací senzory nebo řešení se senzory různých typů, jako jsou senzorové mosty, používané pro kontrolu úplnosti palet nebo krabic.

Snadné začlenění
Jednou z odlišujících vlastností kamerových senzorů je jejich jednoduchost. Zatímco systémy pro zpracování obrazu mohou být obvykle integrovány do výrobního procesu pouze kvalifikovaným personálem nebo drahými integrátory, kamerové senzory mohou být použity bez předchozí znalosti. Jednoduché nastavení parametrů místo složitého programování - to je moto. Funkce "Ready-to-use" podporuje integraci do PLC. Pro přenos dat, nastavení parametrů a vzdálenou údržbu se používá procesní rozhraní Ethernet. Všechny přístroje mají spínací výstupy pro úspěšné testování signálu. Kamerové senzory tedy nabízí stejně jednoduché použití jako binární senzory.

Robustní a kompaktní
Další výhoda: Díky vysokému stupni krytí a širokému teplotnímu rozsahu mohou ifm kamerové senzory být velmi blízko tomu, co se zrovna děje. Vyznačují se také vysokým stupněm integrace. Na rozdíl od složitých kamerových řešení, všechny nezbytné komponenty jako jsou osvětlení, optika, vyhodnocovací elektronika a spínací logika výstupů jsou zabudovány v průmyslovém pouzdře. Díky kamerovým senzorům od ifm lze snadno vyřešit úlohy, jako je kontrola kvality, úplnosti nebo čtení 1D a 2D kódů.

 

Obratnost při řešení specifických aplikací

Správná volba je rozhodující

Obrysový senzorRozpoznávání předmětů - typ O2D
Jako krabice na hračky: kamerový senzor O2D rozpoznává a přiřazuje dříve definované objekty a jejich obrysy nebo strukturu s kontroluje úplnost, polohu nebo orientaci.

Pixel counterKontrola předmětů - typ O2V
Podobně jako kuličkové počitadlo nebo logaritmické pravítko, kamerový senzor O2V počítá všechny pixely snímku, odpovídající zadaným hodnotám barvy v odstínech šedé. Kromě toho umí seskupovat pixely určitého odstínu šedé do samostatných objektů a vyhodnocovat je v souladu se zadanými kritérii.

Čtečka kódů - Identifikace - typ O2I
Dnes jsou čárové kódy široce používané a lze je chápat jako styly písma, které se čtou zprava doleva. 2D kódy nesou informaci o oblasti. Při úspěšném sečtení kódu senzor O2I předává jednoznačnou informaci.

3D senzor - 3D rozpoznávání objektů - typ O3D
3D senzor O3D skenuje scénu do hloubky. Snímek skládající se z 23 000 samostatných hodnot umožňuje vytvořit velké množství virtuálních senzorů, například pro kontrolu úplnosti krabice s láhvemi.