You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Úvodní stránka

Špičkový teplotní měřič průtoku stlačeného vzduchu

Snížení nákladů díky víceúčelovému senzoru

Tento nový teplotní měřič průtoku stlačeného vzduchu je opravdu všestranný. Má nejen integrovaný teplotní senzor, ale také tlakový senzor, takže uživatel může sledovat čtyři procesní hodnoty zároveň (objemový průtok, tlak, teplotu, sčítač – měřič celkového množství) a optimalizovat výrobu. Integrací několika měřených parametrů do jediného senzoru lze dosáhnout nejen výrazných úspor na hardwaru (tlakových senzorech, teplotních senzorech, kabeláži a vstupních kartách), ale také na montáži a údržbě.


Výhody pro vás

• Spolehlivost procesu díky monitorování tlaku, teploty a objemového průtoku

• Finanční úspory díky monitorování energie, monitorování prosakování a procesní údržbě filtračního systému

• Časové úspory díky jednoduché kabeláži, údržbě a instalaci

Měření rychlosti průtoku

Energetická účinnost díky přehlednému monitorování stlačeného vzduchu

Integrace měřiče průtoku stlačeného vzduchu řady SD do úpravny ve stávajících nebo nových zařízeních přináší další výhody. V běžných průmyslových pneumatických rozvodech lze procesní hodnoty stlačeného vzduchu sledovat na integrovaném displeji TFT. Na výběr jsou čtyři styly grafického znázornění. Procesní hodnoty lze také přenášet přes rozhraní IO-Link.

Přesné monitorování průtoku pomocí senzorů SD umožňuje zjistit netěsnosti a ušetřit za energii. Díky velké opakovatelnosti těchto přístrojů je možné náklady na stlačený vzduch přesně přiřadit jednotlivým výrobním linkám a optimalizovat výrobkové kalkulace.

Měření tlaku

Efektivní monitorování provozního tlaku

Integrované měření tlaku umožňuje kvůli optimalizaci monitorovat pokles tlaku u znečištěných filtračních systémů i celkový provozní tlak v pneumatickém systému. To je velmi důležité, protože když jsou v zařízení akční členy s provozním tlakem 5 barů místo optimálních 6,3 baru, rychlost už se snižuje o 25 %, což snižuje produktivitu. Naopak nadměrný provozní tlak nezvyšuje výkon, ale vede k vyšší spotřebě stlačeného vzduchu a většímu opotřebení zařízení.

Měření teploty

Minimální výkyvy kvality díky měření teploty

Integrované měření teploty umožňuje monitorovat procesy citlivé na teplotu, např. sušení, a zajistit kvalitu výrobků. Měřič průtoku stlačeného vzduchu SD tak zvyšuje spolehlivost procesu.

Základ systému komplexního řízení spotřeby energie
podle normy DIN EN ISO 50001


Na základě směrnic EU o energetické účinnosti a normy DIN EN ISO 50001 všechny členské státy usilují o energetické úspory.
Podmínkou získání daňových úlev je zavedení systému řízení spotřeby energie. Norma vyžaduje záznamy o kalibraci měřicích přístrojů, aby byla zajištěna správnost a opakovatelnost naměřených údajů.
Optimálním základem spolehlivého systému řízení spotřeby energie jsou nové měřiče průtoku stlačeného vzduchu SD a pravidelná kalibrace úřadem DAkkS.

Kalibrační osvědčení

Kalibrace podle ISO pro řadu SD (objednací číslo ZC0020)

  • Vystaveno výrobcem
  • Jazyky: němčina/angličtina
  • Platí pro uvedené výrobky a objednává se spolu se senzorem. Další objednávky jsou možné jen při vrácení přístroje.

Kalibrace senzorů proudění podle DAkkS na 6 úrovních (objednací číslo ZC0075)

  • Vystaveno podle požadavků DAkkS (německého akreditačního orgánu)
  • Jazyky: němčina/angličtina
  • Kalibrace při 6 hodnotách proudění (podle jmenovitého průměru)
  • Platí pro uvedené výrobky a objednává se spolu se senzorem. Další objednávky jsou možné jen při vrácení přístroje.

Snadná konfigurace pomocí softwaru LR DEVICE

Software LR DEVICE umožňuje rychle a snadno nastavit parametry pomocí modulů IO-Link master. Má přehledné rozhraní, přes které lze u nového teplotního měřiče průtoku stlačeného vzduchu nastavit parametry online i offline. Stávající sady parametrů lze přenášet do jiných zařízení. Tím se urychluje instalace.

Senzory proudění – základní balíčky

Ke stažení zdarma:

- ukázkové programy a programové bloky (Step7, TIA, RS Logix) - čtení a zápis procesních dat - připojení ke sběrnicím PROFINET, Ethernet a EtherCAT - soubory s popisy zařízení k nastavení jednotky PLC (GSDML, ESI, EDS) - návod k obsluze