You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Senzory LDL: novinka s využitím principu vodivosti
  2. Výběr produktu

Výběr produktu

Do řady LDL patří dvě verze:

  • LDL100 s rozsahem měření 100µS/cm až 15mS/cm. Média s vodivostí větší než 15mS/cm nelze měřit, ale senzor lze použít k odlišení od média, které má vodivost v rozsahu měření.
  • LDL2xx s rozsahem měření 100µS/cm až 1S/cm.

Výběr podle média / hodnoty vodivosti

1. vodivost (µS/cm): 2. ultračistá voda, 3. čistá voda, 4. užitková voda, 5. pitná voda, 6. pivo, 7. mléko, 8. ovocná šťáva, 9. kyselina fosforečná (1%), 10. hydroxid sodný (1%), 11. kyselina sírová (1%), 12. kyselina chlorovodíková (1%), 13. hydroxid sodný (5%)

Výběr podle aplikace

Aplikace


LDL100LDL200LDL201

Předěl mezi fázemi (např. proplachová voda / výrobek)
Odlišení / ověření vlastností výrobku
Monitorování úniků (např. u tepelného výměníku)
Kvalita vody (nad 100 µS/cm)
Koncentrace chemických látek v procesu CIP
Obsah soli