You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Know-how / FAQ
  3. Výklad slov

IO-Link slovník

Aktuátor

Zařízení pro převod elektrických signálů na kinetickou energii.

 

Acyklická data

Data, která se přenáší z řídící jednotky po dotazu (např. údaje o parametrech, diagnostické údaje).

 

COM1-3

Rychlost přenosu IO-Link dat.

 

Přístroj

Zařízení může být senzor, aktuátor nebo hybridní přístroj. Je to pasivní účastník a pouze odpovídá na otázky masteru.

 

DI

Digitální vstup.

 

DO

Digitální výstup.

 

DTM

Device Type Manager (dodavatelem určený ovladač/specifický ovladač výrobce).

 

Událost

Přístroj může signalizovat masteru nesprávný provozní stav pomocí události. To se provádí nastavením bitu v rozhraní. Master čte a třídí tuto událost pomocí "klasifikace chybového kódu".

 

FDT

Field Device Tool (např. servisní program ifm Container)

 

GSD soubor

Soubor masteru přístroje - popisuje rozhraní přístroji, který má být připojen k průmyslové sběrnici. GDS soubory jsou poskytovány výrobcem zařízení a jsou k dispozici jako samostatné soubory.

 

HMI

Ovládací a kontrolní zařízení systému automatizace (Human Machine Interface = Rozhraní člověk-stroj).

 

Hub

Na rozdíl od brán, vytváří huby spojení mezi dvěma identickými rozhraními, známé jsou USB rozbočovače (huby).

 

Hybridní přístroj

Přístroj spojující funkce senzoru a aktuátoru.

 

IEC 61131-9

Mezinárodní norma IEC 61131 se zabývá základy programovací logiky řídících jednotek. Část 9 popisuje IO-Link jako "single-drop" digitální komunikační rozhraní pro malé senzory a akční členy (SDCI).

 

IODD

Elektronický popis přístroje (IO popis přístroje).

 

IO-Link zařízení

Sběrnicové zařízení, které je monitorováno a řízeno IO-Link masterem.

 

IO-Link master

Zajišťuje spojení mezi nadřazenou sběrnicí a IO-Link zařízením. IO-Link master monitoruje a řídí IO-Link zařízení.

 

MES

Výrobní informační systém (Manufacturing Execution System) je úroveň z multiúrovňového systému (procesního) řízení výroby. MES se odlišuje od podobně efektivních systémů pro plánování výroby, tj. ERP systémů (Plánování podnikových zdrojů) přímým napojením na distribuční systémy automatizace a umožňuje řízení a kontrolování výrobních procesů v reálném čase. To zahrnuje obvyklý sběr a přípravu dat, jako je sběr výrobních dat (PDA), sběr dat o strojích (MDA) a sběr personálních dat, stejně jako všechny ostatní procesy, které okamžitě ovlivňují proces výroby.

 

Port

Komunikační kanál IO-Link.

 

Server pro nastavení parametrů

IO-Link master podle specifikace IO-Link 1.1 může sloužit jako server pro nastavení parametrů pro IO-Link zařízení.

 

Point-to-point připojení (od bodu k bodu)

Point-to-point připojení je přímé, okamžité spojení mezi dvěma body, místy nebo přístroji.

 

Senzor

Přístroj, který detekuje a převádí fyzikální hodnoty na elektrické veličiny.

 

PLC

PLC je průmyslový počítač (naprogramovaný na digitální bázi), který se používá pro řízení nebo regulaci strojních zařízení a systémů. Uživatel programuje PLC podle požadavků jeho systému. Periferní signály jsou čteny nebo poskytovány pomocí vstupních/výstupních modulů nebo masterů průmyslové sběrnice a decentralizovaných slavů sběrnice.

 

SIO

Standardní vstupní/výstupní mód (Standard Input Output Mode): Pro připojení běžných digitálních zařízení k portům IO-Link masteru.

 

Slave

Účastník sběrnice, který samostatně nekomunikuje, ale pouze odpovídá na požadavky masteru.

 

Doba konverze

Doba konverze je součet časů, který potřebuje A/D převodník pro zaznamenání naměřené hodnoty a čas potřebný (diagnostika, sledování přerušení vodičů) pro zpracování naměřené hodnoty v modulu.

 

Cyklická data

Data, která se přenáší automaticky v pravidelných intervalech (procesní data, stav hodnoty).

 

Doba cyklu

V souvislosti s řídícími jednotkami: doba cyklu znamená zpracování programu od čtení na vstupech do výsledku na výstupech. V rámci komunikačních systémů: doba cyklu je doba, během které proběhla výměna dat mezi všemi účastníky a cyklus začíná znovu.