You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Know-how / FAQ

FAQ o IO-Link

Další informace o IO-Link

Co je IODD?

Popis IO-Link zařízení Tento soubor, IODD, uchovává řadu informací pro integraci systému, např. identifikační, procesní a diagnostické údaje.

 

Kde najdete IODD?

Na naší webové stránce v technickém datovém listu každého zařízení s IO-Link, v záložce "Více informací".

 

Kde je IODD uloženo?

V LINERECORDER SENSOR nebo v jiném softwaru pro IO-Link zařízení nebo v nástroji pro konfiguraci portu.

 

Co je "měřená hodnota"?

Je to digitální hodnota odeslaná ze senzoru do hlavního systému.

 

Čím se liší od signálu 4 - 20 mA?

Není zde žádná konverze, škálování nebo ztráty při přenosu.

 

Jak může být detekováno přerušení vodiče pomocí IO-Link?

Každé IO-Link zařízení vydává "heartbeat" (impulz, signál) každé 2,3 ms.

 

Jak může IO-Link snížit množství vstupů/výstupů?

Každý port lze nakonfigurovat jako vstup nebo výstup, nebo jako kombinaci vstup/výstup, a to jak pro digitální signály, tak pro naměřené hodnoty.

 

Co jsou obousměrná data?

Data, která se přenáší oběma směry; z a do IO-Link masteru.

 

Jaký je rozdíl mezi portem A a portem B?

A-port se většinou používá pro vstupy (senzory) a B-port pro vstupy nebo výstupy (aktuátory).

 

Co je to Master?

IO-Link Master navazuje spojení mezi IO-Link zařízeními a systémem automatizace.

 

Jaké funkce může plnit paměťová zástrčka?

Ukládání a stahování parametrů do IO-Link zařízení.

 

Co je nutné udělat s IO-Link masterem před uvedením do provozu?

Každý port musí být zákazníkem nakonfigurován podle jeho potřeb v dané aplikaci (jako vstup, výstup nebo vstup/výstup a délka dat).

 

Jak může IO-Link master vědět, kdy stáhnout nebo nahrát parametry z IO-Link zařízení?

Každý port může být nakonfigurován pro automatické nahrávání nebo stahování parametrů. Konfigurace se provádí pomocí PLC a je součástí konfigurace uzlu.

 

Jak lze procesní data ze senzorů integrovat do řídící jednotky?

Následující dokument popisuje integraci procesních dat na použitém příkladu tlakových a průtokových senzorů.

Integrace IO-Link senzorů do kontroleru.