You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Použití v průmyslové automatizaci

Použití v průmyslové automatizaci

Měřič stlačeného plynu pro zaznamenávání spotřeby energie

Úniky jsou významným zdrojem plýtvání energií v systémech se stlačeným vzduchem, které často ztrácejí 20 až 30% výkonu kompresoru. Úniky vzduchu mohou také přispívat k problémům s provozem systému a mohou způsobit kolísání tlaku systému. To zase může vést k tomu, že zařízení ovládané vzduchem fungují méně efektivně a pravděpodobně ovlivní výrobu. Může docházet ke nepotřebnému cyklu a prodlužování doby běhu. Dochází k častějšímu provádění údržby na zařízení. Senzor proudění vzduchu ifm SD umožňuje detekci a odstranění nákladných úniků z potrubí.

Další funkce s daty IO-Link

Zavedení systémů monitorování stlačeného vzduchu je obvykle nákladově nevýhodné. IO-Link přenáší více procesních hodnot prostřednictvím jediného kabelu, jako jsou hodnoty průtoku, teploty a totalizátoru při eliminaci četných a nákladných analogových karet. Vzhledem k tomu, že jeden senzor může přenášet více procesních signálů, eliminují se tak další potrubní armatury, senzory, vodiče a dochází tak ke zjednodušení inventáře zásob. Úspory z detekce plýtvání energií a snížení celkových nákladů na instalaci umožňují rychlou návratnost investice.

Vakuové senzory monitorují vakuové podavače

Vakuové senzory řady PN7 detekují požadované vakuum pro správnou funkci vakuových podavačů. Nejsou-li dosaženy minimální hodnoty, zůstane vakuový podavač ve své původní poloze, aby nedošlo k poškození obrobků a systémů. Je monitorována vysokotlaká síť stlačeného vzduchu (175 psi) a nízkotlaká síť stlačeného vzduchu (87 psi).

Další funkce s daty IO-Link

Pokud je nutné vakuový senzor PN7 vyměnit, funkce automatické výměny zařízení může nakopírovat parametry do nového senzoru přes IO-Link. To šetří čas a zabraňuje možným chybám při nastavení spínacích bodů. Vakuový senzor lze také použít jako vypínač nebo analogovou funkci přes IO-Link, což umožňuje, aby jeden senzor pracoval jak s digitálními, tak analogovými aplikacemi. IO-Link snižuje náklady a požadavky na zásobování a skladování.

Kontrola kolizí na montážní plošině

Optický senzor vzdálenosti řady O1D detekuje, zda je montážní plošina bez karosérie. Předtím, než je karoserie vozidla dopravena do prostoru, dojde ke spuštění zavěšovače a karoserie bude následně bezpečně umístěna. Poloha O1D je zásadní a často jej nelze parametrizovat bez zastavení montážní linky, pokud má dojít ke změně aplikace.

Další funkce s daty IO-Link

V této aplikaci je klíčová vzdálená parametrizace. Senzor vzdálenosti O1D je umístěn na nepřístupném místě a nelze jej seřídit bez zastavení výrobní linky. Při změně různých výrobních modelů umožňuje IO-Link vzdáleně měnit parametry pomocí PLC/procesoru. Bez nutnosti zastavení linky!