1. Domovská stránka
  2. Technologie
  3. io-key - Unlock A New Dimension of Business

Kdekoli.
Cokoli.
Měřte.

Inteligentní monitorování. Bez kabelů, bez omezení.

V současné době je centralizované monitorování dat senzorů malých nebo decentralizovaných aplikací poměrně složité a poměrně drahé. Vysoké počáteční investice do potřebné infrastruktury a drahá kabeláž jsou často důvodem, proč jsou takové projekty nepříliš atraktivní a nerentabilní. Nakonec přesto existuje řešení: io-key!

Čím je tak zvláštní: io-key přenáší data příslušného senzoru prostřednictvím mobilní sítě (NB-IoT nebo sítě 2G) do zabezpečeného cloudu, kde má uživatel přístup k jasně strukturovaným datům v ovládacím panelu – bez ohledu na to, kde. Dlouhá a nákladná kabeláž k dosažení vzdálených senzorů je náchylná k chybám a dnes už je minulostí stejně jako předimenzované drahé infrastruktury, přičemž se používá pouze malý počet senzorů.

Monitorování decentralizovaných procesů a instalací může být velmi jednoduché.

io-key podrobně

io-key podrobně: jednoduché, pohodlné, výkonné


Jednoduché ovládání: instalace šetří čas i peníze
S klíčem io-key se můžete hned od počátku rozhodnout pro snadno použitelnou a přesto výkonnou formu monitorování procesů a výrobního zařízení. Elektrické napájení a dostupná síť GSM – to je všechno, co io-key vyžaduje k přenosu dat daného připojeného senzoru IO-Link do cloudu. Není zde žádná potřeba složitého připojení k síti společnosti nebo k řídící jednotce.

Komfort je zvýšen tím, funkce alarmu e-mailem nebo textovou zprávou, automatické zpracování zpráv
Přehledně uspořádaný ovládací panel umožňuje uživateli nastavit mezní hodnoty připojených senzorů jen několikerým kliknutím myši. Na překročení uvedených hodnot bude uživatel upozorněn e-mailem nebo textovou zprávou. A co víc, všechny druhy dat lze sumarizovat a exportovat automaticky ve formulářích nebo zprávách.

Výkonné: Pevné těleso, rychlý výběr senzorů
Díky krytí IP65 je io-key dokonalým řešením pro všechny druhy aplikací bez ohledu na to, zda se systém nachází v prašném prostředí nebo venku. Díky dvěma připojením senzoru lze implementovat celou řadu nejrůznějších scénářů monitorování. ifm nabízí mnoho různých senzorů IO-Link, které má pro tyto účely skladem.

Přehledně

Přehledně: Výhody klíče io-key

 

  • Monitorování plug & play: monitorování soustavy zařízení podporované senzory bez plánování nebo propojování sítí
  • Snadná instalace: připojte io-key k elektrickému napájení, připojte senzor(y) k io-key, zaregistrujte ho v cloudu ifm. A je to! Nyní můžete číst data senzorů.
  • Vysoká pružnost: umístění instalace si lze zvolit libovolně – díky krytí IP65 dokonce i venku. Libovolná volba velkého počtu senzorů IO-Link pro všechny druhy aplikací
  • Efektivita: nízké náklady ve srovnání s jinými průmyslovými řešeními využívajícími technologii cloudů

io-key v praxi: příklady aplikace


Monitorování starých strojů prostřednictvím rádiové brány
Dodnes bylo běžné připojovat senzory IO-Link přímo k řídícím jednotkám PLC. Od té doby, co spínací signály zpracovávají pouze jednotky PLC, se však ztrácí přibližně 95 procent procesních informací. Používáním klíčů io-key lze nyní tyto digitální informace přenášet přímo z procesu do cloudu a poté je lze využívat pro přesnější analýzy strojů.

Monitorování tlaku na čerpacích stanicích
S klíčem io-key lze kdykoli sledovat správné funkce čerpání vzdálených nebo mobilních čerpacích stanic. Funkce alarmu okamžitě oznamuje odchylky od přednastavených hodnot, takže lze rychle obnovit požadovanou kapacitu čerpání.

Měření hladiny v nádržích
Napájecí zásobníky, nádrže tiskového inkoustu nebo konkrétní aditiva mají jednu věc společnou: Měly by se doplnit dříve, než se zcela vyprázdní. Dodavatelé, kteří vybaví nádrže svých zákazníků technologií io-key mohou zaručit spolehlivé, nepřerušené dodávky produktu. Jakmile je dosažena definovaná hladina, logistika může automaticky iniciovat doplňování. To je skvělé vylepšení kvality služeb!

Prediktivní údržba vzdálených strojů
Technologií io-key lze monitorovat ventilátory v decentralizovaných chladírnách nebo skladovacích zařízeních stejně, jako vzdálené motory anebo čerpadla například v automatizovaném zemědělství. Technologií io-key budou pomocí senzorů vibrací detekována poškozená ložiska, nevyváženost a podobné příznaky bezprostředně hrozícího poškození stroje a tato fakta budou hlášena na centrální ovládací panel. Tím se předejde neplánovanému přerušení pracovních procesů, zatímco kvalita produktů bude udržována díky konstantním podmínkám skladování.

Aktivace io-key

Objednávky nákupu datového modelu a služeb cloudu zahrnující ifm io-key AIK001/AIK050
 

Datové tarify

Zde si stáhněte soubor PDF a vyplňte formulář


Ujistěte se, že máte instalovanou a aktivovanou nejnovější verzi programu Adobe Acrobat Reader nebo doplněk Acrobat ve vašem prohlížeči. Jestliže se soubor PDF přesto nezobrazuje (například na tabletu nebo chytrém telefonu), využijte možnost stažení.

Kontakt
Máte k technologii io-key nějaké otázky? Neváhejte nás kontaktovat.

Obraťte se na nás