You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
 1. Domovská stránka
 2. Rotační snímače
 3. Technologie

Technologie

Fotoelektrická technologie

Jednocestné světelné závory vyzařují světlo skrze segmenty leptané do potahovaného skleněného kotouče. Impulzy jsou generovány při přerušení paprsků.

 • Fotoelektrické rotační snímače jsou velmi přesné.
 • Fotoelektrické rotační snímače jsou velmi komplexní přístroje obsahující spoustu unikátních součástek.
 • Výroba potahovaných skleněných kotoučů je složitá a drahá. Ve srovnání s rotačními snímači s magnetickou technologií, nejsou odolné proti rázům a vibracím.

Magnetická technologie

Inkrementální rotační snímače využívající magnetickou technologii generují impulsy na základě měření změny pole při otáčení magnetu nad citlivým čipem (Hallův jev).

 • Magnetický rotační snímače jsou velmi robustní a mohou snášet více rázů a vibrací než fotoelektrické.
 • Jednoduché a kompaktní provedení magnetických rotačních snímačů umožňuje je umístit do menších pouzder než fotoelektrické.
 • Běžné magnetické rotační snímače jsou méně přesné a mají delší dobu odezvy než fotoelektrecké.

Provedení hřídelí

Rotační snímače s plnou hřídelí jsou připojeny k hřídeli rotačního stroje o stejném nebo podobným průměru pomocí spojky

 • Běžné průměry plných hřídelí jsou 6 mm a 10 mm.
 • Existují různé typy spojek.

Rotační snímače s průchozí hřídelí jsou instalovány přímo na rotující hřídel. Spojky nejsou nutné. Rotační snímače s průchozí hřídelí se osazují pružným montážním držákem. Existuje varianta s jednostranně otevřenou dutou hřídelí (hřídel je dutá pouze z jedné strany).    

 • Jednostranně otevřená dutá hřídel je více rozšířená.
 • Běžné průměry pro tyto hřídele jsou 6 mm a 10 mm.

Příruby

Přehled dostupných přírub

Svěrná příruba, statorová spojka a příruba synchronního běhu