1. Domovská stránka
  2. Rotační snímače

Rotační snímače

Mnohé zpracovatelské a výrobní procesy, mobilní stroje a oblast obnovitelných zdrojů si už nelze představit bez rotačních senzorů, jakožto spolehlivých snímačů naměřených hodnot pro přesné zjištění poloh a délek drah. Snímače převádí rotační pohyby v digitální signály. Rotační snímače používají neopotřebitelnou optickou nebo magnetickou detekci. Tato detekce je zajštěná pomocí impulzního kotouče, pevně spojeného s hřídelí nebo pomocí pohyblivého nosiče magnetu.

Jaký je rozdíl mezi inkrementálními a absolutními rotačními snímači ? Inkrementální rotační snímače vydávají za otáčku přesně definovaný počet impulzů. Tyto impulzy představují míru dráhy, případně úhel natočení hřídele. Absolutní rotační snímače vysílají ke každé úhlové poloze absolutně kódovanou číselnou hodnotu.