You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. 3D senzor O3D
  3. Oblast použití
  4. Výhled

3D senzor O3D – Výhled: Budoucí aplikace

Vyhlídka na budoucí aplikace:

V budoucnu budou možné aplikace jako je monitorování hladiny, měření objemu, vzdálenosti a depaletizace.

ifm'senzor O3D poskytuje strojům a robotům nové "oči". Zkrácené zkušební cykly a čas zpracování. V současné době se vyvíjí nová řešení pro paletizaci, depaletizaci stejně jako pro vychystávání palet a skříněk.

Příklad použití:
Robotika

Redukce paletizačních cyklů díky rychlé lokalizaci produktu.

Předtím:
Současná řešení používají skenery čárových kódů k vyhledání balíků.

 

Následně:
Technologie 3D kamery rozpozná všechny potřebné údaje v jednom "snímku".

 

 

Příklad použití:
Automatické vychystávání palet

Rychlá lokalizace a identifikace tvaru palety.

Nyní:
Současná řešení používají lineární skenery pro identifikaci polohy palety pro automatické vyjímání palet.

 

V budoucnu:
Technologie 3D kamery detekuje data v jednom "snímku". Paleta je vychystávána bez jakéhokoliv zdržení.

 

 

Příklad použití:
Depaletizace

Identifikace "ztracených" přepravních boxů, aby se zabránilo riziku poškození.

Nyní:
Depaletizace podle vrstev se stala oblíbenou metodou rychlé integrace produktů do systému.

 

V budoucnu:
Volné krabice v jedné vrstvě mohou způsobit poškození, když se robot pokusí zvednout další vrstvu krabic. Technologie 3D kamer zabraňuje podobným nehodám detekcí výšky vrstvy a tím identifikaci "ztracených" krabic v libovolné poloze palety.