1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Procesní senzorika
  4. Nové mechatronické Inline senzory proudění s displejem

Nové mechatronické Inline senzory proudění s displejem

Inteligentní snímač průtoku se zpětným pístem

  • Optimalizováno pro vodu a oleje
  • Integrované měření teploty
  • Žádné vstupní ani výstupní trubky nejsou nutné
  • Při změně procesních hodnot lze nastavit změnu barvy zelená/červená
  • Velmi krátká doba odezvy: < 10 ms

Mechatronický senzor proudění
Senzor proudění pracuje na principu pružinou tlačeného pístu: Píst uložený na ventilovém sedle pouzdra je nadzvedáván proudícím médiem proti odporu pružiny.
Poloha pístu je sledována pomocí snímače magnetického pole; na výstupu je jako analogový signál. S klesajícím průtokem nutí pružina píst k návratu do výchozí polohy. Tím je umožněna montáž tohoto průtokového senzoru nezávisle na jeho poloze a zabráněno je rovněž zpětnému proudění. Hlavou snímače je možné otáčet o 360° tak, aby bylo možné odečítat hodnoty v jakékoli poloze.


Aktuální bulletin