You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Systémy pro prediktivní údržbu
  4. Software pro vyhodnocovací jednotku VSE a senzory vibrací VN

Software pro vyhodnocovací jednotku VSE a senzory vibrací VN

Nový parametrizační software s vizualizací dat

  • Vizualizace naměřených hodnot v různých typech grafů
  • Srovnání naměřených hodnot z různých zdrojů v jednom grafu
  • Vizualizace hrubých údajů, vycházející z dynamických kanálů VSE
  • Integrovaná funkce průvodce pro vytvoření parametrových vět
  • Strukturovaná správa jednotek a dat v podobě stromovité struktury

Nastavení parametrů
Nový parametrizační software VES004 se používá pro nastavení parametrů pro vyhodnocovací jednotku typu VSE. S tímto softwarem je možné vytvářet stromovitou strukturu, ve které jsou integrovány jednotky a senzory. Uživatel pak může vidět svou vlastní známou strukturu s ohledem na výrobní místa, stroje a součástky.
Software obsahuje průvodce, který zjednodušuje vytváření parametrových vět pro hlídání vibrací a procesů. Proto je možné nastavit a definovat jednoduché monitorování prakticky bez předchozích odborných znalostí. Administrace dat, jako jsou parametrové věty, údaje o měření, záznamy a soubory historie se provádí v souladu s předdefinovanou stromovitou projektovou strukturou.