You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Systémy pro prediktivní údržbu
  4. Senzor pro monitorování vibrací - jednoduše inteligentní

Senzor pro monitorování vibrací - jednoduše inteligentní

Nabízí více než jen hlídání vibrací podle ISO

  • 2 hodnoty vibrací, např. rychlost a zrychlení nebo rázy a šum ložisek
  • Volně nastavitelná frekvenční pásma, např. pro hlídání vibrací v souladu s normou ISO 10816.
  • K dispozici jako 2-kanálový systém, který umožňuje měření dalších procesních hodnot, např. teploty
  • Interní paměť s hodinami reálného času pro sběr dat a sledování trendů

Kompaktní vibrační senzor
Pro většinu rotačních strojů, jako jsou motory, ventilátory nebo čerpadla, které se často hlídají ručně nebo vůbec, má ifm electronic jednoduchou a zajímavou alternativu.
Poslední člen kompaktní řady senzorů typu VN, VNB211, monitoruje online nejen celkový stav vibrací strojů a zařízení v souladu s ISO 10816, ale také úrovně zrychlení (tovární nastavení). Kromě vibrace je pro monitorování a měření stavu stroje také možné připojit další procesní hodnotu např. teplotu. Tlačítka lze použít pro nastavení parametrů, např. mezní hodnoty. Pro změnu základního nastavení (nastavení z výroby) jednoduše použijte parametrizační software VES004.