You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Systémy pro prediktivní údržbu
  4. Flexibilní datový záznamník pro hodnoty vibrací a procesní hodnoty

Flexibilní datový záznamník pro hodnoty vibrací a procesní hodnoty

Rozšířené funkce - 6 konfigurovatelných vstupů

  • Na všech 4 dynamických kanálech lze nakonfigurovat IEPE, senzor vibrací typu VSA nebo 4...20 mA
  • 2 analogové vstupy pro senzory (4...20 mA/pulz)
  • Sběr a monitorování různých analogových procesních dat
  • Velká vnitřní paměť

Vyhodnocovací jednotka s vysokým výkonem
Flexibilní konfigurace 4 dynamických vstupů nyní umožňuje připojit a nepřetržitě sledovat různé typy senzorů. To platí pro jednotky VSE s verzí firmwaru 11 nebo vyšší. Senzory mohou být senzory vibrací typu VSA, IEPE nebo procesní senzory s výstupem 4...20 mA. Dva další analogové vstupy lze použít pro připojení dalších procesních senzorů pro rychlost či teplotu.
Tato funkce poskytuje různé možnosti pro hlídání strojů a procesů. Vnitřní FIFO paměť s více než 600 000 hodnot poskytuje jednoduchý způsob pro srovnání dat a lze ji použít pro hlídání trendů.

Jednoduché síťové propojení
Jednotky lze jednoduše připojit k firemní síti pomocí rozhraní Ethernet a softwaru OPC server typu VOS. Procesní data a data o vibracích mohou být integrována také do systémů vyšší úrovně jako je SCADA nebo MES.