You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Souhra digitálního a analogového světa: integrace moderních senzorů IO-Link do analogových systémů

Souhra digitálního a analogového světa: integrace moderních senzorů IO-Link do analogových systémů

  • Převod procesních hodnot systému IO-Link na dva analogové signály v rozsahu 4–20 mA
  • Ideální pro senzory IO-Link s více procesními hodnotami
  • Plug and play: není nutné nastavovat parametry
  • Odolnost vůči čisticím prostředkům – ideální pro využití v hygienických prostorech
  • Snadná instalace přímo na senzor nebo na připojovací kabel

Princip fungování

Senzory IO-Link často měří několik hodnot zároveň, např. senzory vodivosti s integrovaným měřením teploty. Díky tomuto převodníku je lze zapojit do stávajících řídicích systémů, protože převádí dvě digitální naměřené hodnoty na dva analogové signály (4–20 mA). Systémový hardware je tak připravený na budoucí digitalizaci. Převodník je použitelný okamžitě bez nastavování parametrů. V případě potřeby, např. kalibrace analogových hodnot, je ale možné nastavit parametry přes rozhraní IO-Link.

Hygienické provedení

Speciální materiály tělesa a vysoká třída ochrany (IP 67 / IP 69K) umožňují využití např. v potravinářství, dokonce v zařízeních, která se čistí vysokým tlakem nebo agresivními čisticími prostředky.

Princip fungování:

Dva analogové výstupy z jednoho senzoru IO-Link

Tento kompaktní převodník umožňuje zapojit moderní senzory IO-Link poskytující víc procesních hodnot, do stávajících řídicích systémů, které mají jen analogové vstupy.

Několik naměřených hodnot přes rozhraní IO-Link

Dále je uvedeno několik příkladů senzorů ifm, které přes rozhraní IO-Link poskytují víc procesních hodnot.

Souhra digitálního a analogového světa: integrace moderních senzorů IO-Link do analogových systémů

Typ senzoru Procesní hodnoty přenášené přes rozhraní IO-Link
Hladinový senzor LT hladina, teplota
Průtokoměr SD rychlost průtoku, teplota, tlak
Tlakový senzor PM15 tlak, teplota
Teplotní senzor TCC 2 × teplota
Senzor vodivosti LDL vodivost, teplota
Laserový senzor OGD vzdálenost, odrazivost