You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
 1. Domovská stránka
 2. Produktové novinky
 3. Průmyslové řídící systémy
 4. io-key

io-key

Je čas být kreativní!
S minimem požadavků, s maximálním ziskem: 24 V a mobilní síť – to je vše, co io-key potřebuje k práci. Je-li k dispozici obojí, brána IoT posílá data přímo ze senzorů IO-Link do cloudu. io-key neřeší, zda se nachází v kontejneru na moři, v silu uprostřed mnoha hektarů orné půdy nebo ve vzdáleném stroji daleko od stávající IT infrastruktury.

Jinými slovy: S io-key je IIoT vždy tam, kde ho potřebujete. Otevírá nové příležitosti pro hlídání procesů a inovativní pro přístup k zlepšení zákaznického servisu.

io-key – Kdekoli. Cokoli. Měřte.

V současné době je centralizované monitorování dat senzorů malých nebo decentralizovaných aplikací poměrně složité a poměrně drahé. Vysoké počáteční investice do potřebné infrastruktury a drahá kabeláž jsou často důvodem, proč jsou takové projekty nepříliš atraktivní a nerentabilní.

Proč io-key?

Vyšší provozuschopnost stroje Snížení provozních nákladů Plug & Play Nový obchodní model
Díky vzdáleným měřicím bodům nedochází k prostojům Provozní náklady se snadno stanou transparentními díky protokolování klíčových výkonnostních ukazatelů výroby Snadné a intuitivní využití přenosu dat, cloudový přehledový panel a funkce alarmu Není třeba žádná infrastruktura a nové obchodní modely tak mohou být snadno implementovány

Hlídání a údržba strojů a zařízení

Prediktivní údržba

 • Včasný přenos informací o stavu závodu
 • Preventivní opatření lze zavádět včas díky rychlému toku informací

Výhody

 • Plánování opatření údržby
 • Vyšší provozuschopnost stroje
 • Konkurenční výhody ve srovnání s tradičními stroji/zařízeními

Monitorování množství a optimalizace logistiky

Hlídání hladiny

 • Monitorování hladiny ve vzdálených nádržích nebo silech
 • Dodavatelé mohou zaručit, že sila jsou udržována na optimální úrovni prostřednictvím automatických e-mailových upozornění

Přednosti

 • Spolehlivé vzdálené monitorování hladiny
 • Optimalizace procesů a úspory nákladů díky lepšímu plánování údržby, dodávek nebo likvidace
 • Není nutná integrace do stávající IT infrastruktury

Odstraňování problémů

 • Stav závodu lze detekovat ze vzdáleného monitorování
 • Automatické upozornění e-mailem v případě potíží

Přednosti

 • Monitorování strojů a zařízení nezávislé na poloze
 • Rychlá reakce na poruchy
 • Možnost automatického upozornění pohotovostní služby alarmem

io-key je připraven na úspěch

Mobilní síť místo kabelů
Systém na bázi mobilní sítě poskytuje nové digitální příležitosti
Zcela autonomní
Není potřeba žádná další infrastruktura
Spolehlivé monitorování dat odkudkoli
Monitorování dat z blízkosti nebo na dálku
Flexibilní použití
Vhodné pro téměř libovolnou aplikaci díky podpoře více než 10 000 senzorů IO-Link

Výrobky