You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Překročení limitů: nejlepší průtokoměr ve své třídě

Překročení limitů: nejlepší průtokoměr ve své třídě

  • Vysoká přesnost pro konstantní spolehlivost procesu
  • Nové provedení měřicí trubky snižuje tlakové ztráty
  • Optimalizované provedení umožňuje paralelní instalaci ve standardních skříních děličů a vynechání požadované délky rovného potrubí na vstupu a výstupu
  • Ideální řešení pro vysoké procesní teploty až do 90 C

Zlepšený výkon díky IO-Link

  • Snížení nákladů na nastavení a hardware díky spojení IO-Link

Přesné monitorování procesů
Díky optimalizované měřicí trubce je nyní nový magneticko-induktivní senzor proudění řady SM schopen pokrývat rozsahy měření až do 150 l/min. Kromě toho je schopen měřit teplotu a celkové množství.

Vysoká odolnost vůči teplotě navzdory kompaktním rozměrům
Vysoká teplotní odolnost do 90 C umožňuje provoz v obtížných podmínkách, například v pecích, kde chladicí voda může dosahovat velmi vysokých teplot.

Rychlé nastavení a snadná manipulace
TFT displej ukazuje několik procesních hodnot současně, zatímco dvě samostatné kontrolky LED spínacích bodů a volitelná změna barvy poskytují ideální přehledu o stavu. V kombinaci s intuitivním ovládáním prostřednictvím 3 tlačítek jednoduché položky nabídky značně zkracují čas potřebný k nastavení senzoru.

Výhody a přínosy pro zákazníka

Spolehlivost procesu a monitorování energie
Přehřívání nástrojů, svařovacích pistolí nebo pecí vede ke zvýšenému opotřebování a nakonec k prostojům ve výrobě. Nepřetržité monitorování chladicí vody zaručuje spolehlivost procesu aplikací, které vyžadují intenzivní chlazení. Z tohoto důvodu průtokoměr typu SM nabízí vysokou přesnost a integrované měření teploty. V kombinaci s funkcí měřiče celkového množství (funkce sčítače) je rovněž možné implementovat spolehlivé monitorování energie.

Výstupní výkon čerpadla je možné redukovat díky minimalizaci tlakové ztráty
Optimalizované provedení měřicí trubky se zvýšeným vnitřním průměrem snižuje tlakovou ztrátu. Výhody: Výstupní výkony čerpadla mohou být sníženy. To samozřejmě spoří náklady na energii.

Snížení nákladů na nastavení a hardware díky spojení IO-Link
V ovladači je možné prostřednictvím jediného vstupu vyhodnotit několik parametrů měření (průtok, teplota, celkové množství). Je snížen rozsah měřicích bodů, kabeláže a vstupních karet jednotky PLC, což dále snižuje vynaložené náklady. Integrovaná funkce simulace zjednodušuje nastavení. Senzory mohou být integrovány do ovladače a kontrolovány i za provozu výrobního zařízení.

Tenké provedení je optimalizováno pro standardní skříni děliče
Současně lze použít několik průtokoměrů a monitorovat tak několik samostatných chladicích potrubí. Tenké provedení nabízí ideální instalační podmínky a umístění konektoru je optimalizované pro praktické použití a eliminuje tak nutnost složitého vedení potrubí a použití senzorů polohy. To také umožňuje použití standardních rozvaděčů vody s vnitřním průměrem 50 mm. Další charakteristika: Nevyžaduje se žádná pevná délka potrubí na vstupu a výstupu před a za senzorem. To zaručuje maximální flexibilitu uspořádání a instalace ve výrobním zařízení.

Příklady použití

Vstřikovací lis
Množství chladicí vody a její teplota jsou klíčové faktory, pokud jde o kvalitu konečného produktu. Jakékoliv ucpání musí být neprodleně detekováno. To je zajištěno senzorem proudění SM.

Kalicí systém
Během procesu kalení musí být bezpodmínečně dodržovány křivky chladnutí obrobků. To je provedeno přivedením definovaného množství chladicí vody na předtím ohřátý obrobek. Senzor SM detekuje potenciální ucpání a zajistí nepřetržitě vysokou kvalitu produktu.

Obráběcí stroje
Nepřetržitý přívod chladicí vody zaručuje konzistentní kvalitu a prodlužuje životnost nástroje. Trubky chladicí vody mohou být ucpány třískami. Senzor SM toto detekuje včas a brání tak přehřívání nástrojů.

Konstrukce pece
Nedostatek chladicí vody může vést k nebezpečně vysokým teplotám v peci. Senzor SM monitoruje množství chladicí vody a její teplotu až do 90 C. Nákladné prostoje způsobené nadměrně vysokou teplotou jsou tak záležitostí minulosti.