1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Polohová senzorika
  4. PMD profiler: přesná detekce obrysu pro kontrolu kvality v lince

PMD profiler: přesná detekce obrysu pro kontrolu kvality v lince

  • Kontroly kvality v lince zaručují správnou montáž součástí
  • Rychlé nastavování bez dalšího softwaru
  • Měření nezávislé na vzdálenosti zaručuje dosažení úzkých tolerancí při určování polohy předmětů
  • Odolnost vůči externímu světlu – nevyžaduje se žádné stínění ani externí osvětlení

Zlepšený výkon díky IO-Link

  • Volitelná vizualizace obrysů prostřednictvím softwaru zjednodušuje analýzu poruch

Přesné skenování předmětů pro kontrolu kvality
Při montáži a manipulaci Profiler neověřuje jenom přítomnost předmětu, ale kontroluje také, zda byla použita správná součást a zda byla správně instalována. K porovnání obrysu předmětu s naučeným cílovým obrysem uloženým v Profileru se vyžaduje pouhé stisknutí tlačítka. Fotoelektrický liniový skener spolehlivě detekuje drobné rozdíly mezi téměř shodnými součástmi. Protože na vzdálenosti nezáleží, PMD profiler nevyžaduje komplikované nastavení polohy, jako tomu je v případě senzorů 1D. Díky necitlivosti na externí světlo není nutné žádné stínění ani externí osvětlení, jako tomu je v případě kamerových systémů, jež jsou schopny pracovat s vysokým stupněm přesnosti. Díky uživatelsky přívětivému barevnému displeji a intuitivnímu nastavení s pouhými 3 tlačítky je senzor připraven k použití za několik málo minut, ani by to vyžadovalo jakýkoliv software. Informace o míře zmetkovosti nebo detekovaných profilech předmětů je možné přenášet prostřednictvím spojení IO-Link.

Měřená oblast (ROI): vysoký stupeň přesnosti
Aby bylo možné určit rozdíly mezi téměř shodnými součástmi s ještě vyšší spolehlivostí, může být vyhodnocení profilu zúženo na relevantní oblast předmětu se dvěma značkami a to pomocí funkce ROI. Funkci je možné používat v pevném režimu k ověření, zda je předmět umístěn přesně. V plovoucím režimu je porovnání obrysu proměnné podél linie laseru. Není nutné nastavovat polohu testovaných součástí zcela stejným způsobem.

Zajištění kvality: definice tolerancí
Podobnost mezi referenčním a cílovým předmětem je definována jako hodnota mezi 0 a 100 %. Funkce prahové hodnoty může být použita pro definování limitu, od kterého již referenční předmět není přijatelný. Proto nízká hodnota tolerance zaručí vysokou kvalitu sestav, které vyžadují vysokou míru přesnosti.