You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. IO-Link
  3. Použití / více aplikací
  4. Aplikační zpráva demo závodu Aachen

Tepelný průtokoměr s IO-Link pro obráběcí stroje

Optimalizace spotřeby zdrojů se stává stále důležitějším. ifm vyvíjí systémy určené pro měření a analýzu spotřebního materiálu. Ve výrobě demo závodě v Aachenu se zpracovávají plechy různé tloušťky. SD6100 zde detekuje množství ochranného plynu při řezání laserem.

LINERECORDER SENSOR 4.0 – Software pro nastavení parametrů pro senzory IO-Link

LINERECORDER SENSOR je software pro jasně strukturované online a offline nastavení parametrů ifm senzorů IO-Link přes USB adaptér. Umožňuje konzistentní nastavení parametrů a vizualizaci všech senzorů a aktuátorů s rozhraním IO-Link. Některými standardními funkcemi jsou import IODDs a automatická identifikace připojených zařízení. Jasné zobrazení nastavitelných parametrů umožňuje snadné definování funkcí zařízení. Sady parametrů lze uložit a přenést. Mohou být také archivovány jako pdf soubory pro účely dokumentace. Hodnoty procesů se zobrazují graficky během nastavení. To pomáhá uživateli optimalizovat parametry příslušné aplikace a zajišťuje hladký provoz závodu.