You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States

Zpráva o udržitelnosti

Naše druhá zpráva o udržitelnosti, která kromě našich strategických přístupů a opatření obsahuje také komplexní program udržitelnosti, je výsledkem velkého týmového úsilí mnoha kolegů, kteří svým nadšením a nasazením přispěli k jejímu vydání. Doufáme, že je to pro vás zajímavé čtení.

O této zprávě

Toto je druhá zpráva o udržitelnosti skupiny ifm – v podobě kompaktnější aktualizace zprávy o udržitelnosti. Obsah byl připraven v souladu se standardy GRI. Některé informace například v oblasti „životní prostředí“ podléhají externím auditům. V environmentálních prohlášeních o výrobcích nebo výrobě byly rovněž použity složky environmentálního prohlášení, které bylo vypracováno vsouladu s nařízením EU pro environmentální řízení (environmentální řízení a audit – EMAS). Pro účely environmentálního prohlášení byl proveden nezávislý environmentální audit. Není-li uvedeno jinak, vztahují se prohlášení v této zprávě na celou skupinu ifm a vztahují se na účetní rok 2020 (od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020). Konsolidovaná účetní závěrka skupiny ifm za rok 2020, jejíž zveřejnění předepisuje obchodní právo, by měla být zveřejněna v elektronickém věstníku Bundesanzeiger v posledním čtvrtletí roku 2021. Redakční uzávěrka byla 21. července 2021.

Další aktualizace zprávy o udržitelnosti je naplánována na léto 2022. Příští podrobná zpráva podle standardů GRI je naplánována na léto 2023.