You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Risse + Wilke

Modernizace vozidel protikolizním systémem

Řidiči vysokozdvižných vozíků se musí při couvání velmi soustředit. Pomáhá jim kamerový protikolizní systém ifm, který automaticky rozpoznává osoby a předměty za vozidlem, varuje řidiče a v případě potřeby vozidlo zastaví. Novinka: Toto bezpečnostní vylepšení lze snadno instalovat i na stávající vozidla.

Společnost Risse + Wilke Kaltband GmbH provozuje v Iserlohnu válcovnu, kde vyrábí plechy různé tloušťky a jakosti. Surové ocelové pásy ze svitků se opakovaně za studena válcují, dokud nezískají požadované vlastnosti. Později se z nich vysekávají například pilové listy, spojkové lamely a jiné kovové díly.

Svitky se mezi sklady a válcovacími stolicemi převážejí pomocí těžkých vysokozdvižných vozíků. Přesouvají se ohromné hmotnosti: Vozík s nákladem může vážit až 30 tun. Samotný svitek plechu může vážit přes 12 tun. Brzdná dráha vozíku je tedy určitě delší než u běžného auta.

Opatrnost při řízení

Aby nedošlo ke kolizi s jinými vozíky nebo osobami při zařazování do jízdního pruhu, musí být řidiči velmi opatrní hlavně při couvání, např. po vyzvednutí svitku ze skladu nebo válcovací stolice. Musí sledovat nejen prostor za vozidlem, ale také dávat pozor, aby do něčeho nenarazili nákladem, který se kývá na nosném trnu.

Florian Rolf, vedoucí výroby v závodu Risse + Wilke, popisuje, jak náročná je práce řidičů: „Vysokozdvižné vozíky mají vybavení jako zrcátka a kamery. Ale řidič stejně musí dávat pozor, musí mít výhled všemi směry a sledovat náklad a směr jízdy. Zároveň musí vnímat dění kolem sebe, například své spolupracovníky a cizí osoby v jízdním prostoru. Jinak může rychle dojít ke kritickým situacím, kterým se chceme vyhnout.“

Systém varování před kolizí

Aby tyto kritické situace nevznikaly, vyvinula ifm automatický protikolizní systém. Ten pomocí 3D kamery nepřetržitě sleduje prostor za vysokozdvižným vozíkem a informuje řidiče vizuálními a zvukovými signály. Podle úrovně konfigurace může asistenční systém v případě potřeby dokonce zastavit vozidlo.

Spolehlivě rozpozná všechny překážky. Díky speciální klasifikaci reflexních materiálů (například reflexní vesty nebo oblečení) lze dát varování před osobami přednost před jinými objekty. Osoby jsou tak lépe chráněny a řidič má dost času na brždění a zastavení vozíku. Jízdní úkony jsou maximálně bezpečné.

Snadná dodatečná montáž

ifm nabízí protikolizní systém jako instalační sadu připravenou k použití (objednací číslo ZZ1103). Obsahuje všechny nutné prvky, díky nimž lze vytvořit během pár minut pro mobilní stroje plně operabilní systém varování před kolizí, např. u vysokozdvižných vozíků, kolových nakladačů, rypadel, stohovačů nebo dopravních vozidel.

Kromě kamery, displeje a řídicí jednotky jsou v sadě také všechny potřebné kabely a montážní příslušenství. Znamená to, že ho lze snadno dodatečně namontovat do všech mobilních strojů se systémovým napětím 24 V.

Zprovoznění je velmi snadné: Po mechanické instalaci a okamžitém spuštění (plug & play) lze na barevném displeji řídicí jednotky během pár minut provést nastavení. Intuitivním postupem stačí nastavit jen několik parametrů (výšku a úhel sklonu kamery a šířku vozidla). Systém je následně připraven k provozu. Na rozdíl od jiných systémů není k nastavení parametrů třeba počítač.

Při nastavení uživatel pouze změří výšku a úhel sklonu kamery a šířku vozidla a zadá je do řídicí jednotky.

Aby byl řidič varován jen v nutných případech, je možné definovat různé zóny. Systém O3M tak umožňuje optimální využití podle konkrétní situace a spolehlivou prevenci nehod. Díky patentované technologii měření doby průletu PMD jsou také prakticky vyloučeny falešné alarmy.

Pro speciální požadavky jsou během nastavení k dispozici rozšířená nastavení pro odborníky. Pro další kontrolky, bzučáky, provoz v pohotovostním režimu nebo signalizaci připravenosti systému jsou k dispozici předem naprogramované vstupy a výstupy.

3D senzory jsou vhodné pro robustní aplikace uvnitř i pod širým nebem. Splňují všechny požadavky nutné pro využití v mobilních strojích, jako jsou vysoká třída ochrany a odolnost vůči vibracím nebo rázům, široký teplotní rozsah za provozu. atd.

Závěr

Florian Rolf hodnotí: „Tento systém vyniká minimalizací rizik. U vysokozdvižných vozíků nám umožňuje zamezovat tomu, abychom zaměstnance dostali do nebezpečných zón a aby nebezpečné situace vůbec nastaly.“ Jde o protikolizní systém, který lze snadno nainstalovat na stávající vozidla, zajišťuje maximální bezpečnost u všech druhů mobilních strojů a usnadňuje našim řidičům každodenní práci.