You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Příslušenství
  4. Příslušenství pro systémy pro hlídání vibrací

Příslušenství pro systémy pro hlídání vibrací

  • Vysoce výkonný software OPC server pro senzory vibrací
  • Uživatelsky přívětivé nastavení parametrů se zobrazením dat
  • Bezpečnostní bariéra pro jiskrově bezpečný provoz vibračních senzorů
  • Impulsní generátor pro generování definovaných mechanických impulzů
  • Účinná ochrana proti obejití a znečištění

Příslušenství pro systémy pro hlídání vibrací

Příslušenství pro systémy monitorování vibrací

ifm nabídka příslušenství pro monitorování vibrací se skládá z montážních adaptérů, generátorů pulzů, ochranných krytek a bezpečnostních bariér. Montážní příslušenství se používá pro přišroubování senzorů vibrací na povrch stroje. Generátory pulzů slouží k určení optimální montážní polohy pro senzory vibrací. Ochranný kryt zabraňuje neúmyslné manipulaci a změně nastavení senzorů. Ve spojení s bezpečnostními bariérami, senzory vibrací mohou být použity v oblastech s nebezpečím výbuchu.