You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Příslušenství
  4. Příslušenství pro kamerové senzory
  5. Obslužný software

Příslušenství pro kamerové senzory - Obslužný software

  • Uživatelsky jednoduché vytváření a správa konfigurací specifických pro danou aplikaci
  • Monitorový mód v reálném čase pro seřizovací a servisní účely
  • Ukládání a distribuce servisních hlášení
  • Analýza aplikace pomocí servisního hlášení

Příslušenství pro kamerové senzory - Obslužný software

Obslužný software

Senzor pro kontrolu objektů O2V rozlišuje mezi provozními módy "Aplikace", "Monitorování" a "Servis". Provozní mód je vybírán pomocí obslužného softwaru.
Nový testovací program se vytváří, spravuje a konfiguruje v pracovním módu "Aplikace". Přístroj může mít v paměti uloženo až 32 testovacích programů (aplikací).
Funkce senzoru pro kontrolu objektů O2V může být monitorována v módu "Monitor". To značně zjednodušuje nastavení a uvedení do provozu.
Mód "Servis" se používá pro diagnostiku. Aktuální obraz senzoru a všechny objekty se zobrazují v obrazovém okénku.
Navíc máte možnost vyvolávat a ukládat hlášení (reporty), provádět statistická vyhodnocení, nebo zobrazovat poslední senzorové obrazy s dobrou nebo špatnou čitelností.