You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Síťové zdroje
  4. Elektronické jističe 24 V DC
  5. Elektronické jističe 24 V DC

Elektronické jističe 24 V DC

Elektronické jističe 24 V DC

Elektronické pojistky 24 V DC

Elektronické pojistky trvale monitorují 24 V sekundární okruh a spolehlivě jej vypnou v případě poruchy. Tyto elektronické jističe také odpojují obvody v případech, kdy se mechanické jističe často nespouštějí, např. v případě přetížení okruhu s dlouhými kabely.
Systém má modulární strukturu a skládá se z napájecího a pojistkového modulu, které se instalují vedle sebe.
Pojistkový modul je vybaven LED diodami pro signalizaci spuštění modulu, jeho aktivity a míry používání. Napájecí modul má další kolektivní výstup, který vydává signál v případě spuštění modulu. Pomocí tlačítka lze každý kanál pojistkového modulu zvlášť aktivovat, deaktivovat nebo resetovat.