You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. IIoT software

IIoT software

Software IIoT

moneo je nová softwarová platforma typu vše v jednom reagující na požadavky Průmyslu 4.0, která vám poskytne řešení šitá na míru pro optimalizaci procesů s IT podporou.

V závislosti na vašich potřebách vám modulární softwarový systém umožní pohodlně monitorovat vaše systémy, nastavovat parametry senzorů, řešit potřeby údržby zařízení v reálném čase nebo využívat inteligentní upozorňovací a výstražný systém.

moneo shromažďuje údaje naměřené integrovanými senzory, zpracovává je a poskytuje uživateli správné informace ve správný čas a na správném místě. To vám umožní minimalizovat dobu údržby, maximalizovat provozuschopnost stroje a zvyšovat efektivitu výroby.