1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Řídící systém pro mobilní stroje
  4. Převodníky signálu
  5. Proudový měnič

Převodníky signálu - Převodníky proudu

  • Měření proudu pomocí analogových vstupů kontroleru
  • Vhodný pro řízení hydraulických motorů


Převodníky signálu - Měniče proudu

Měniče proudu se používají jako sériové moduly pro kontolery v mobilních strojích. Měří řídící proud proudově řízených aktuátorů, který je obvykle vyšší než maximální analogový signál, který lze vyhodnotit pomocí kontroleru. Převádí proud na platný vstupní signál pro kontroler. Tyto přístroje se často používají pro řízení hydraulických motorů.