You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Systémy pro prediktivní údržbu
  4. Systémy pro monitorování vibrací a diagnostiku
  5. Senzory vibrací a převodníky

Systémy pro monitorování vibrací a diagnostiku - Senzory vibrací a převodníky

  • Analogové a bezdrátové vysílače vibrací, stejně jako inteligentní snímače vibrací IO-Link
  • Snadné nastavení spínacího bodu pomocí dvou stavěcích kroužků, integrovaného displeje nebo IO-Link
  • Spolehlivý a inteligentní výpočet hodnot charakteristik přímo v senzoru
  • Snadné připojení bez dalšího diagnostického softwaru

Systémy pro monitorování vibrací a diagnostiku - Senzory vibrací a převodníky


Systems for vibration monitoring and diagnostics – vibration sensors and transmitters

Jednotky lze snadno nastavit, aniž byste potřebovali další software pro nastavení parametrů.
Převodníky jsou navrženy a schváleny pro použití v nebezpečných prostředích podle příslušných směrnic.
Vysílač vibrací řady VKV má další spínací výstup, který lze použít jako alarmový výstup. Dva nastavovací kroužky (easy-turn) na jednotce umožňují intuitivní a přesné nastavení spínacího bodu a zpoždění odezvy. Stupnice ukazuje nastavené hodnoty. Dvě dobře viditelné LED diody indikují stav spínání a připravenost k provozu.
Z důvodu možnosti mechanického zajištění je vyloučena neoprávněná manipulace. Ochranný kryt, který je volitelně k dispozici, zajišťuje ochranu proti neoprávněné manipulaci. Často se používá ke sledování stavu ventilátorů nebo ventilátorů, kde spolehlivě detekuje poškozená oběžná kola.

Elektronický snímač vibrací VN má dva spínací výstupy. Jeden z výstupů lze použít pro předalarm a druhý pro hlavní alarm. Předběžný alarm umožňuje uživateli naplánovat a provádět činnosti údržby během pravidelných provozních přestávek. Hlavní alarm znamená, že je dosaženo kritického stavu stroje; spínací signál lze použít k vypnutí systému. Alternativně může uživatel nakonfigurovat jeden z výstupů jako analogový výstup pro sledování celkových vibrací.

Analogový vstup lze použít ke sledování dalších parametrů, jako je teplota. Stejně jako vibrace se teplota často používá jako klíčový indikátor stavu stroje.

Parametry se nastavují pomocí softwaru pro nastavování parametrů přes USB rozhraní, které rovněž napájí snímač provozním napětím. Nevyvážený stroj vibruje v závislosti na jeho otáčkách. Senzor lze nastavit podle této frekvence nebo podle frekvencí poškození sledovaných valivých ložisek. Jasný vícebarevný displej zobrazuje naměřené hodnoty. Změna barev (zelená - žlutá - červená) signalizuje aktuální stav stroje.