1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. AS-Interface systémy a senzory
  5. RFID čtecí/zapisovací hlavy

AS-Interface systémy a senzory - RFID čtecí/zapisovací hlavy

  • RFID pro montážní, dopravníkové a manipulační technologie
  • Jednoduché a rychlé nastavení a uvedení do provozu
  • Připojení až 31 RFID čteček k jednomu AS-i masteru
  • Vysoká spolehlivost čtení


RFID čtecí/záznamové hlavy

Identifikační systém RF DTS125 umožňuje bezkontaktní čtení a/nebo záznam na RFID transpondéry (ID tagy). Kompaktní čtecí/záznamové hlavy zahrnují, kromě antény, kompletní vyhodnocení a rozhraní AS-i. Díky tomu mohou hlavy pracovat přímo v AS-i síti. Data jsou převáděna do digitálně kódovaných hodnot a předávána do úrovně řízení AS-i bez dalšího programování. Oblasti nasazení: výrobní linky, kde se hlavice používají pro řízení toku materiálu.
Na železničních dopravnících jsou ID tagy upevňovány na kontejnery, nosiče zboží nebo nosiče obrobků, které mají být identifikovány. Data jsou sečtena při vstupu nosiče do oblasti detekce čtecích/záznamových hlav. Pomocí AS-i masteru může být řízeno až 31 zařízení.
Sortiment zahrnuje čtecí/zapisovací hlavy pro detekci zón různých velikostí a širokou škálu ID tagů.