1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. AS-Interface zdroje napájení a monitory
  5. Hlídače zemních zkratů a izolace

AS-Interface hlídače zemních zkratů a izolace

  • Spolehlivé monitorování zemních zkratů nebo poruch izolace
  • Ochrana proti náhodnému zapnutí strojů
  • LED diody signalizují zemní zkraty a poruchy izolace


Hlídače zemních zkratů a izolace

Hlídače zemního zkratu se používají pro monitorování zemních zkratů v neuzemněných AS-i a 24 V DC systémech. Beznapěťový reléový východ signalizuje existenci zemních zkratů. To předchází nebezpečným situacím jako je neúmyslné spuštění stroje. Hlídače izolace detekují symetrické a asymetrické zemní zkraty nebo zkraty izolace. Blikající žlutá LED signalizuje symetrický zkrat, nepřetržitě svítící LED signalizuje asymetrický zkrat. Vyhodnocení "přítomnosti zemního zkratu/zkratu izolace" lze provést pomocí dvou beznapěťových signálových kontaktů.