You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony
  5. Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

  • Jedno- nebo dvoukanálové provedení
  • Sledování zkratu a přerušení vodičů
  • Snadno programovatelné výstupní funkce
  • Reléové nebo tranzistorové výstupy
  • Snadná a rychlá instalace

Spínací zesilovače pro NAMUR senzory


Spínací zesilovače pro senzory NAMUR

Spínací zesilovače NAMUR vyhodnocují signály senzoru a přenášejí spínací signál do kontroleru. Odpovídají požadavkům mnoha mezinárodních standardů pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Spínací zesilovače jsou v nabídce s reléovými výstupy, aktivními tranzistorovými výstupy nebo bezpotenciálovými galvanicky oddělenými výstupy. Spínací zesilovače jsou navrženy pro připojení senzorů NAMUR v souladu s DIN EN 60947-5-6 a mechanických spínačů. Poskytují napájecí napětí pro jiskrově bezpečný obvod.