You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony
  5. Cílové puky pro pohony ventilů

Cílové puky pro pohony ventilů

  • Jednoduchá montáž přímo na hnací hřídel
  • Různé průměry a výšky pro přizpůsobení na různé pohony
  • Varianty s obrácenou funkcí
  • Červená, černá a modrá barva pouzdra
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím

Cílové puky pro pohony ventilů

Pro pohony ventilů

Kulatý terč (známý také jako "puck") se používá pro spolehlivé zpětné hlášení o poloze na pneumatických čtvrtotáčkových pohonech nebo ventilech.
Vačka se montuje přímo na pohon aktuátoru. Je vybavena dvěma kovovými šrouby, které jsou namontovány v různé výšce a posunuty o 90°. Duální induktivní senzor se dvěma spínacími senzory detekuje horní a spodní kovový šroub, a tím pádem i polohu ventilu "otevřen" nebo "uzavřen". Systém je samočistící a pracuje bezkontaktně a bez opotřebení. Je odolný vůči vnějším vlivům a necitlivý k mechanickému namáhání, jako jsou vibrace a rázy.