You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Vyhodnocovací elektronika
  5. Hlídání teploty

Systémy pro vyhodnocování signálu - Vyhodnocovací systémy pro hlídání teploty

  • Široký rozsah vyhodnocování teploty
  • Varianty s různými výstupními obvody
  • Intuitivní a uživatelsky jednoduchá manipulace
  • Místní zobrazení aktuální teploty
  • Automatické rozpoznání typu připojeného senzoru

Systémy pro vyhodnocování signálu - Vyhodnocovací systémy pro hlídání teploty


Hlídání teploty

Vyhodnocovací jednotky typu TR se používají pro měření, vyhodnocení a zobrazení signálů od odporových teplotních senzorů. Vyhodnocovací jednotka automaticky detekuje připojené dvou-, tří- nebo čtyřvodičové senzory Pt100 nebo Pt1000. Jednotky se vyznačují širokým rozsahem měření.
Kromě toho, kritické procesní stavy, např. dosažení minimální nebo maximální teploty může být monitorováno přímo pomocí spínacích výstupů. Pro nepřetržité měření teploty jsou v nabídce, přístroje s vysokým rozlišením a škálovatelným analogovým výstupem. Integrovaný displej kdykoli umožňuje přímé odečtení aktuální procesní teploty.
Vyhodnocovací jednotky lze kombinovat se šroubovacími, plochými, tyčovými nebo teplotními senzory pro hygienické aplikace.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru. Některé typy senzorů lze také nakonfigurovat přes IO-Link, např. pomocí USB rozhraní. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.