You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Vyhodnocovací elektronika
  5. Hlídání úrovně hladiny

Systémy pro vyhodnocování signálu - Vyhodnocovací jednotky pro hlídání úrovně hladiny

  • Ochrana nádrže proti přeplnění nebo chodu naprázdno
  • Pro spolehlivou ochranu před opotřebením čerpadel a ventilů
  • Nastavitelná doba zpoždění při zapnutí až do 10 sekund
  • Nastavitelná doba zpoždění při vypnutí až do 60 minut
  • Rychlá montáž na lištu

Systémy pro vyhodnocování signálu - Vyhodnocovací jednotky pro hlídání úrovně hladiny


Hlídání úrovně hladiny

Vyhodnocovací jednotka pro hlídače úrovně hladiny kontroluje hladinu v nádržích a nádobách, aby se zabránilo k přetečení, chodu na sucho nebo úniku. Přístroj přijímá signály od externího senzoru a spíná jeho výstupy v souladu s nastavitelným zpožděním na vstupu a výstupu.
V nabídce jsou přístroje pro připojení jednoho nebo dvou senzorů.
Pro hlídání úrovně hladiny pomocí jednoho senzoru, je horní mezní hodnota hladiny nádrže kontrolována pomocí kapacitního senzoru. Při dosažení mezní hodnoty senzor vydává signál do vyhodnocovací jednotky, která uzavírá napájecí ventil v souladu s nastaveným časem, aby se zabránilo přetečení.
Hlídání úrovně hladiny pomocí dvou senzorů je typické dvoubodové hlídání. Pro ochranu čerpadla proti chodu na sucho se do nádoby instalují dva kapacitní senzory. Při dosažení spodní úrovně hladiny senzor vydává signál do vyhodnocovací jednotky. Pomocí reléového výstupu vypíná čerpadlo, které se používá pro vyprázdnění nádrže. Při dosažení horní mezní hodnoty spíná druhý senzor. Relé ve vyhodnocovací jednotce znovu spíná a čerpadlo se zapíná.