1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Vyhodnocovací elektronika
  5. Hlídání proudění

Systémy pro vyhodnocování signálu - Vyhodnocovací jednotky pro hlídání proudění

  • Integrované sledování průtoku, teploty a přerušení vodiče
  • Nastavitelné spínací výstupy pro monitorování průtoku a teploty
  • Jasně viditelný vícebarevný bargrafový LED pole
  • Výstupní signál přes bezpotenciálové relé kontakty
  • Možnosti připojení: Izolované nacvakávací / šroubové a klecové svorky


Hlídání proudění

V aplikacích, kde není možné použití senzorů průtoku s integrovanou vyhodnocovací jednotkou, se používají senzory a vyhodnocovací jednotky zvlášť. Příklady zahrnují oblasti s nebezpečím výbuchu, uzavřené prostory nebo případy, kdy je potřeba zobrazit hodnoty průtoku decentralizovaným způsobem.
V nabídce jsou vyhodnocovací jednotky pro lokální montáž nebo montáž do rozvaděčové skříně. V závislosti na přístroji je také možné hlídat průtok, teplotu a/nebo přerušení vodiče. Všechny přístroje zobrazují průtok pomocí LED sloupcové signalizace.
Vyhodnocovací jednotky pro lokální montáž jsou připojeny k průtokovému snímači přímo v měřicím bodě pomocí konektoru M12.
Senzory jsou navrženy a schváleny pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu v souladu s platnými směrnicemi.