You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Teplotní senzory
  5. Všechny teplotní senzory

Všechny teplotní senzory

  • Zařízení s integrovanou nebo oddělenou elektronikou
  • Modulární koncepce pro širokou škálu aplikací
  • Zvýšení procesní spolehlivosti díky sebe-sledování
  • Variabilní procesní připojení pomocí adaptérů
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím

Všechny teplotní senzory


Celkový přehled

Teplota je fyzikální proměnná nejčastěji měřená na strojích a zařízení.
V potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu se teplotní senzory používají pro zajištění správné teploty produktů. V obrábění strojů a automobilových aplikacích hraje, jako indikátor stavu stroje, důležitou roli teplota nebo rozdíl teploty, měřený na hřídelích, převodovkách a motorech. V ocelářském, hutnickém a sklářském průmyslu slouží hlídání teploty chladících obvodů jako prevence přehřátí strojů.
ifm nabízí velký výběr teplotních senzorů pro splnění různých požadavků, jako jsou teplotní rozsahy, hloubka zabudování, podmínky okolí a média.