You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Řídící panel chladící vody

Řídící panel chladící vody

Řídící panel chladící vody

Systémy pro kontrolu a regulaci chladící vody

Systémy pro kontrolu a regulaci chladící vody jsou široce používané v automobilovém průmyslu pro zabezpečení optimálního chlazení vysoce automatizovaných robotických svařovacích jednotek. Během procesu svařování je nezbytné chladit špičky elektrodových svorek běžně známých jako uzávěry elektrod. Opotřebovaná víčka nebo úniky v chladícím systému musí být zjištěny rychle a přesně, aby se předešlo poškození karoserií a zabránilo se prostojům.
V případě poruchy na krytu elektrody musí chladící systémy rychle přerušit průtok chladící kapaliny. To zajišťuje systém pro kontrolu a regulaci chladicí vody od ifm.
Systém pro kontrolu a regulaci chladící vody se skládá z filtru, průtokoměru a uzavíracího ventilu vody v napájecím potrubí. Ve vratném potrubí se nachází tlakový senzor, zpětný ventil a volitelně regulační ventil.
Filtr odstraňuje pevné částice, aby se zabránilo zanesení chladicího systému.
Senzory proudění hlídají množství chladící vody v systému. Nadměrný průtok způsobený únikem, prasklým potrubím nebo opotřebovanými krytkami a nízký průtok, způsobený ucpaným nebo poškozeným potrubím bude spolehlivě detekován.
V případě poruchy uzavírací ventil vody v napájecím potrubí přeruší průtok vody do systému a zabrání ztrátě chladící vody, zatímco zpětný ventil zajišťuje, že žádná chladící voda neunikne přes zpětné potrubí v případě ztráty uzávěru elektrody nebo praskliny v potrubí.
Tlakový senzor monitoruje provozní tlak ve vratném potrubí chladícího systému. Díky velmi krátké době odezvy zajišťuje rychlé vypnutí systému v případě náhlého poklesu tlaku v důsledku ztráty krytu (čepičky).
Pro splnění specifických požadavků ifm nabízí také na zakázku vyrobené systémy pro kontrolu a regulaci chladící vody.