You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Senzory proudění Vortex s displejem

Senzory proudění Vortex s displejem

  • Integrované měření teploty
  • Otočný vícebarevný displej
  • Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení
  • Při změně procesních hodnot lze nastavit změnu barvy zelená/červená
  • Oblast nasazení: voda, deionizovaná voda

Senzory proudění Vortex s displejem

Senzory proudění Vortex s displejem

Senzory proudění řady SV hlídají média na bázi vody. Senzory detekují dvě procesní hodnoty - průtok a teplotu média. Často se používají v chladicích obvodech, např. v ocelářském a automobilovém průmyslu, či ve výrobě skla.
Senzory pracují na principu měření Vortex. Za pevným tělesem integrovaným do měřící trubice vytváří proudící médium, v závislosti na jeho rychlosti, různý počet vírů. Víry jsou spolehlivým indikátorem rychlosti průtoku. Princip Vortex je zcela nezávislý na kolísání tlaku a teploty média.
Senzory mají jasně čitelný displej pro zobrazení procesních hodnot. Aktuální průtok a teplota jsou vysílány jako analogový signál, frekvenční signál, spínací výstup nebo přes IO-Link.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru nebo IO-Link, např. pomocí rozhraní USB. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.