1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Mechatronické senzory pro interní chlazení vrtáku

Mechatronické senzory proudění pro monitorování interního chlazení vrtáku

  • Spolehlivé hlídání průtoku interního chlazení vrtáku
  • Tlaková odolnost až do 200 bar
  • Volně nastavitelné spínací body
  • Se spínacím a analogovým výstupem
  • Velmi krátká doba odezvy


Mechatronické senzory pro interní chlazení vrtáku

Mechatronické senzory proudění řady SBU hlídají tekutá média, jako je voda, roztoky glykolu, průmyslové oleje a chladící kapaliny. Nejčastěji se používají pro hlídání vnitřního chlazení vrtáku v obráběcích strojích.
Senzory pracují spolehlivě na principu pružinou tlačeného pístu. Píst uložený na ventilovém sedle pouzdra je nadzvedáván proudícím médiem proti odporu pružiny. Poloha pístu odráží hodnotu průtoku. S klesajícím průtokem nutí odpor pružiny píst k návratu do výchozí polohy.
Díky robustnímu pouzdru z nerezové oceli může být senzor použit při vysokém tlaku v náročných průmyslových podmínkách. Produktovou řadu tvoří převodníky s analogovým výstupem a hlídače proudění se spínacím výstupem. Spínací body hlídačů proudění lze nastavit a zafixovat pomocí nastavovacího šroubu.