1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Modulární hlídání proudění

Modulární hlídání proudění

  • Pro připojení snímačů s různou hloubkou ponoru
  • Pro senzory z keramiky, vysoce kvalitní nerezové oceli a titanu
  • Nastavovací tlačítko "Teach" umožňuje snadné škálování měřícího rozsahu
  • Průtok a spínací bod jsou indikovány pomocí LED diod přímo na přístroji
  • Provedení AC nebo DCV


Modulární hlídání proudění

V aplikacích, kde není možné použití senzorů průtoku s integrovanou vyhodnocovací jednotkou, se používají senzory a vyhodnocovací jednotky zvlášť. Příklady zahrnují oblasti s nebezpečím výbuchu, uzavřené prostory nebo případy, kdy je potřeba zobrazit hodnoty průtoku decentralizovaným způsobem. Senzory s keramickým pouzdrem lze použít v agresivním médiu.
V nabídce jsou vyhodnocovací jednotky pro lokální montáž nebo montáž do rozvaděčové skříně. V závislosti na přístroji je také možné hlídat průtok, teplotu a/nebo přerušení vodiče. Všechny přístroje zobrazují průtok pomocí LED sloupcové signalizace.
Vyhodnocovací jednotky pro lokální montáž jsou připojeny k průtokovému snímači přímo v měřicím bodě pomocí konektoru M12.
Senzory jsou navrženy a schváleny pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu v souladu s platnými směrnicemi.