You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění
  5. Všechny snímače průtoku / průtokoměry

Všechny snímače průtoku / průtokoměry

  • Spolehlivé sledování kapalin a plynů v potrubí
  • Varianty pro použití v hygienických aplikacích
  • Hlídání proudění také pro agresivní média
  • Variabilní procesní připojení pomocí adaptérů
  • Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Všechny snímače průtoku / průtokoměry


Celkový přehled

Téměř ve všech průmyslových oborech se používají kapaliny nebo plyny, např. pro dodávky chladících prostředků a maziva do strojů a pohonných jednotek nebo pro větrání zařízení a budov. Elektronické senzory proudění se používají pro prevenci poškození nebo prostojů, které jsou způsobené přerušením průtoku.
Produkty ifm zahrnují senzory proudění s různými měřícími principy pro monitorování nejrůznějších typů médií vč. vody, olejů a chladících kapalin, ale také vzduchu, stlačeného vzduchu nebo agresivních médií.
Oblasti nasazení: od jednoduchých monitorovacích úkolů až po přesné měření průtoku.