You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Senzory proudění

Senzory proudění

  • Pro plynná a kapalná média
  • Varianty pro použití v hygienických aplikacích
  • Variabilní procesní připojení pomocí adaptérů
  • Hlídání proudění také pro agresivní média

Senzory proudění

Senzory proudění / měřiče průtoku

Téměř ve všech průmyslových oborech se používají kapaliny nebo plyny, např. pro dodávky chladící prostředků a maziva do strojů a pohonných jednotek nebo pro větrání zařízení a budov. Elektronické senzory proudění se používají pro prevenci poškození nebo prostojů, které jsou způsobené přerušením průtoku.
Produkty ifm zahrnují senzory proudění s různými měřícími principy pro monitorování nejrůznějších typů médií vč. vody, olejů a chladících kapalin, ale také vzduchu, stlačeného vzduchu nebo agresivních médií.
Senzory plní nejrůznější úkoly od nejjednodušších hlídacích funkcí až po přesné měření průtoku.