You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Tlakové senzory / Vakuové senzory
  5. Intuitivní nastavení spínacího bodu

Tlakové senzory / Vakuové senzory - Intuitivní nastavení spínacího bodu

  • Jednoduché nastavení spínacího bodu pomocí dvou nastavovacích koleček umožňujících optimální odečet
  • Měřící buňka z nerezové oceli, např. pro freony v chladících technologiích
  • Mechanické uzamčení zabraňuje neúmyslné manipulaci se spínacím bodem
  • Vysoký rozsah destrukčního tlaku
  • Pro použití v hydraulických a pneumatických aplikacích

Tlakové senzory / Vakuové senzory - Intuitivní nastavení spínacího bodu


Intuitivní nastavení spínacího bodu

Kompaktní tlakový senzor řady PK může být použit téměř ve všech průmyslových a mobilních aplikacích. Mezi oblasti nasazení patří tekutá a plynná média. Díky vysoké odolnosti vůči tlaku, agresivním médiím a vysokému přípustnému trhacímu tlaku, lze senzor použít v hydraulice, pneumatice, klimatizaci a chladící technice.
Robustnost měřící buňky z nerezové oceli zabezpečuje dlouhodobou stabilitu a provoz bez opotřebení v průběhu milionů tlakových cyklů.
Nastavení spínacího bodu senzoru je pomocí nastavovacího kroužku jednoduché a intuitivní. Škála ukazuje nastavené tlakové spínací body. Senzor lze dokonce nastavit ještě před instalací bez působení systémového tlaku. Mechanické uzamčení zabraňuje nechtěnému přenastavení senzoru.
Dvě jasně viditelné LED indikují spínací stav a připravenost k provozu.