You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika

Procesní senzorika

Procesní senzorika

V průmyslových procesech, kde se používají kapaliny, vzduch nebo plyny, se procesní senzory používají pro měření tlaku, teploty, průtoku a úrovně hladiny.
Tlakové senzory se používají pro zjišťování systémového tlaku oleje v hydraulických zařízeních nebo pro měření hydrostatického tlaku v nádobách a nádržích v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Senzory proudění sledují přívod chladicí kapaliny a maziva strojů, hydraulických zařízení a průmyslových pecí nebo zajišťují větrání zařízení a budov. Elektronické hladinové senzory monitorují úroveň hladiny kapalin nebo sypkých materiálů v kontejnerech a nádržích.
V potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu se teplotní senzory používají pro zajištění správné teploty výrobků. V obráběcích strojích a automobilovém průmyslu teplota nebo rozdíl teplot naměřený u pohonů, převodovek a motorů hrají důležitou roli v podobě ukazatele stavu stroje. V ocelářském, hutním a sklářském průmyslu monitorování teploty na chladících linkách slouží jako prevence proti přehřátí strojů.
Ventily se používají pro dávkování a kontrolu kapalin, vzduchu nebo plynů. Zdvojené induktivní senzory poskytují spolehlivé zpětné hlášení o poloze pro pneumatické pohony a ventily. Senzory pro ventily poskytují zpětné hlášení o poloze lineárních ventilů.