1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Čítače pulzů
  5. Čítač poloh a jevů

Systémy pro vyhodnocování signálu - Počítadla poloh a čítač událostí

  • Jasně čitelný 6-místný LED-displej
  • Pro použití jako měřič kmitočtu, tachometr, průmyslový časovač, počítadlo poloh a čítač událostí
  • Zobrazení aktuální rychlosti


Čítače poloh a událostí

Multifunkční displej se používá pro počítání událostí a impulzů v různých procesech průmyslové automatizace. Přístroj přijímá impulzy od rotačních snímačů a senzorů, např. pro počítání krabic na dopravníku nebo pulzů ozubeného kola.