1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Čítače pulzů
  5. Časová relé

Systémy pro vyhodnocování signálu - Časová relé

  • Nastavitelná doba zpoždění při zapnutí a vypnutí
  • Volitelně se zpožděním při zapnutí/vypnutí a momentálními impulsy
  • ochrana nádrže proti přeplnění nebo chodu naprázdno
  • Pro spolehlivou ochranu před opotřebením čerpadel a ventilů
  • Rychlá montáž na lištu


Časová relé

Časové relé přijímá signály od externího senzoru a spíná výstupy v souladu s nastavitelným zpožděním vstupu a výstupu. Jako alternativu lze pomocí přepínače nastavit zpoždění při zapnutí/vypnutí, zapnutí/vypnutí pulzu.
Mezi typické oblasti nasazení patří ovládání osvětlení (schodišťové časové spínače) a ventilátorů (zpožďovací relé).